Het uurtarief van onze dienstverlening* **

Hieronder vindt u onze uurtarieven. Het aangerekende uurtarief is afhankelijk van de senioriteit van de medewerker en de toegevoegde waarde die hij of zij biedt.  

– Secretariaat: €75 per uur 
– Accountancy:  €90 – €130 per uur 
– Advisory: €95 – €145 per uur

* Onze prijzen worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig, geïndexeerd of aangepast
** Het uurtarief (ereloon) is steeds exclusief btw, de publicatiekosten bij de NBB, de verplaatsingskosten, de wettelijke boeken, de administratie- en secretariaatskosten en de andere voorgeschoten kosten.